"Pedagogos"
   pedagogisch didactisch adviesbureau

N.A.M. Oomen
Arkelhof 57
4761 MG, Zevenbergen


tel.: 0620975847
e-mail: pedagogos@planet.nl
www.pedagogos.nl
Algemeen:

Pedagogisch en didactisch adviesbureau "Pedagogos" adviseert en begeleidt op het gebied van:

Studiecoaching:- begeleiding leerlingen m.b.t. hun studeren
                       - bijles in de gevraagde vakken
                       
Volwasseneneducatie: -  Engels
                                  - Nederlands

Opvoeding: - pedagogische adviezen m.b.t het opvoeden en                                                    problemen die daarbij rijzen.

Testen: - studie- of beroepskeuze, kerntypering,                                                              managementstijl en vele anderen

Dyslexie: Géén modeverschijnsel maar een 'handicap' die zeer serieus genomen                   dient te worden!

PGB-aanvraag: Is dit moeilijk en wilt U begeleiding? Kijk op de contactpagina en                           vertel het ons!

Logeerweekenden: Heeft U voor uw kind een indicatie binnen het PGB voor verblijf? Wij bieden de mogelijkheid om binnen een rustige gezinssituatie uw kind op te vangen. Tevens organiseren wij activiteitenweekenden. Neem voor meer informatie contact met ons op. Zie contactpagina.

De verschillende pagina's op deze website gaan verder in op de diverse mogelijkheden binnen onze organisatie.

               "Pedagogos", samenwerken aan ontwikkeling !
"Opvoeden moet de bedoeling hebben
kinderen groot in plaats van klein te krijgen!"
01-01-2012